Seri Content Marketing Tools : WEBINAR TOOLS 2017

Kata ‘webinar’ adalah perpaduan antara ‘web’ dan ‘seminar’. Webinar adalah acara yang diadakan di internet yang dihadiri secara eksklusif oleh khalayak online. Ini membedakannya dari webcast, yang juga mencakup kehadiran khalayak fisik. Istilah lain yang digunakan sebagai alternatif untuk webinar adalah acara web, seminar online, webcast, kuliah web dan acara virtual. Peserta dapat mengikuti webinar … Read more Seri Content Marketing Tools : WEBINAR TOOLS 2017

Banner IDwebhost